Finlayson byter till EKOenergi

Finlands och hela Nordens första elektriska ljus tändes i Finlaysons stora vävsal i Plevna år 1882. Endast fyra europeiska städer tände sina elektriska lampor före Tammerfors: Paris, Strasbourg, Milano och London. Finlayson grundade också Finlands första kraftverk i...